Ανακοίνωση Πρόσκλησης ωφελουμένων Β΄κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης ωφελουμένων Β΄ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Δεδομένου ότι στον Α΄ κύκλο της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν 625 υποψήφιοι ως επιτυχόντες κατά τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα αποχώρησαν 169 ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες του Α΄ κύκλου, ενεργοποιείται ο Β΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων που αφορά την επιλογή τουλάχιστον 294 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου, ήτοι 750 ωφελούμενοι.

Έναρξη Πρόσκλησης ωφελουμένων Β΄κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

04-10-2022 και ώρα 00:00:01

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

07-11-2022 και ώρα 23:59:00

Μπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρο το κείμενο της:

Πρόσκλησης ωφελουμένων Β΄κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες  αυτού του ιστότοπου.