Ο Δήμος Αλίμου διοργανώνει το 2ο Focus Group (Ομάδα Εστίασης) για την βελτίωση της απασχολησιμότητας

 

Ο Δήμος Αλίμου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

Στο πλαίσιο του έργου, ο Δήμος Αλίμου διοργανώνει το 2ο Focus Group (Ομάδα Εστίασης) με στόχο:

· Τη διασύνδεση των ανέργων με τους επιχειρηματίες του Δήμου Αλίμου.

· Την αποτύπωση της τρέχουσας εικόνας της αγοράς εργασίας και των πραγματικών αναγκών των κλάδων, σε άμεση συσχέτιση με τις ανάγκες της αγοράς για νέες θέσεις εργασίας.

· Την εύρεση τρόπων βελτίωσης της απασχολησιμότητας των ανέργων.

Οι ομάδες εστίασης (focus groups) υλοποιούνται μέσω συναντήσεων των εκπροσώπων του προγράμματος με εκπροσώπους της αγοράς – στελέχη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ένα για κάθε περιοχή παρέμβασης του έργου (Δήμοι Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου). Το πρώτο Focus Group διοργανώθηκε στον Δήμο Καλλιθέας (Φεβρουάριος 2022) το δεύτερο διοργανώνεται στον Δήμο Αλίμου (Σεπτέμβριος 2022) και το τρίτο θα διεξαχθεί στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (Ιανουάριος 2023). Στην λήξη του τελευταίου focus group θα διεξαχθεί και ένα εργαστήριο εξαγωγής συμπερασμάτων και ανάπτυξης προτάσεων δομημένο ως ένα εργαστήριο συνάντησης ειδικών (expert panel) με στόχο την βελτίωση της απασχολησιμότητας των περιοχών παρέμβασης του έργου.

Στις ομάδες εστίασης – focus group θα προσκληθούν να συμμετάσχουν :

· Συντονιστής – επιστήμονας με ειδική σχετική εμπειρία.

· Εκπρόσωποι των ωφελούμενων από κάθε Δήμο (άνεργοι, εμποδιζόμενα άτομα κ.λπ.).

· Εκπρόσωποι των επιχειρηματιών της περιοχής, που ενδιαφέρονται να απορροφήσουν εργαζομένους για πρακτική άσκηση, εκπαίδευση ή\και εργασία.

· Εκπρόσωπος του αναδόχου.

· Εκπρόσωπος του Συ.Δ.Ν.Α.

· Εκπρόσωπός του ΟΑΕΔ της περιοχής παρέμβασης.

· Εκπρόσωπος από κάθε Δημοτική Αρχή.

· Εκπρόσωποι από εμπορικούς συλλόγους, επιμελητήρια, κοινωνικούς εταίρους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του έργου https://sydna.apopsi.gr/ και στα site των Δήμων.