Επικοινωνία

Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο  sydna@apopsi.gr με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας ή/και τον ΚΑΥΑΣ της αίτησης σας. 

Επίσης για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για το έργο μπορείτε να απευθύνεστε  στο 210 4629300

Εσωτ. 290 Γιαννακοπούλου Μελπομένη και  

Εσωτ. 265 κα Γενιτζέ Χαρούλα 

(ώρες 09:00 -17:00).