Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Β΄κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών, και η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ωφελουμένων Β΄ κύκλου. 

  

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες. 

 

Δείτε τον Πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων εδώ  

 

Το προσεχές διάστημα θα ανοίξει νέος κύκλος αιτήσεων (Γ¨ κύκλος ) στο πλαίσιο του οποίου  θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.