Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Γ΄κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών, και η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ωφελουμένων Γ΄ κύκλου.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες. Επισημαίνεται ότι λόγω μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων από τους επιτυχόντες, θα ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες στο έργο.

Δείτε τον Πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων εδώ.  

Το προσεχές διάστημα θα ανοίξει νέος κύκλος αιτήσεων (Δ΄ κύκλος ) στο πλαίσιο του οποίου  θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.