Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων

 

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

25-02-2022 και ώρα 00:00:01

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

24-03-2022 και ώρα 23:59:00

Μπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρο το κείμενο της:

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.