Ανακοίνωση Παράτασης Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου

 

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται παράταση της Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου για την συμμετοχή στην Πράξη, ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59:00.

Ισχύει το κείμενο της Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα, με την μόνη διαφορά ως προς την λήξη υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.