Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Δ΄ κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών, και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιλαχόντες (δεδομένου ότι ο αριθμός των επιτυχόντων έχει ήδη εξαντληθεί από τους προηγούμενους κύκλους επιλογής), ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες. Οι επιλαχόντες θα ενταχθούν στο έργο ανάλογα με το αριθμό των υποψηφίων που έχουν αποχωρήσει ή / και θα αποχωρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Δείτε τον Πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων εδώ.

Εάν υπάρξει μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων ωφελουμένων από το έργο και εξαντληθούν οι επιλαχόντες του Δ΄ κύκλου θα ανοίξει νέος κύκλος αιτήσεων (Ε΄ κύκλος ) στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους