Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου με τίτλο «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας», με κωδικό ΟΠΣ 5055289, το οποίο υλοποιήθηκε από τον Δικαιούχο Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», σε συνεργασία με τους Δήμους Καλλιθέας, Π. Φαλήρου και Αλίμου.

Άνεργοι και ταυτόχρονα κάτοικοι των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, συμμετείχαν και επωφελήθηκαν από τις δράσεις του έργου :

☑ Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

☑ Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 370 ωρών και Πιστοποίησης στο θεματικό αντικείμενο που κάθε ωφελούμενος παρακολούθησε.

Στο πλαίσιο του έργου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων και εντάχθηκαν στο έργο 748 ωφελούμενοι.

Κάθε ωφελούμενος συμμετείχε σε 12 συνεδρίες συμβουλευτικής μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης 701 ωφελούμενοι, με την πλειοψηφία εξ αυτών να έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι πολλαπλά τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να επιτύχουν βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την εξοικείωση τους σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο εργασιακό περιβάλλον με ολοένα και περισσότερες τεχνολογικές εξελίξεις, και την μάθηση σύγχρονων μεθόδων εργασίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης τους καθώς και του βιοτικού επιπέδου τους.