Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289

 

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται Παράταση Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη, έως τις 26-04-2022 και ώρα 23:59:00.

Οι όροι συμμετοχής, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα, παραμένουν ως έχουν και παρατείνεται μόνο η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έως τις 26-04-2022 και ώρα 23:59:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε και στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.