Ανακοινώσεις

 11 Dec 2023 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €
 14 Jun 2023 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Δ΄ κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289
 19 May 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Δ΄ κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289
 26 Apr 2023 Ανακοίνωση Παράτασης Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου
 17 Mar 2023 Ανακοίνωση Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 01 Mar 2023 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Γ΄κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289
 27 Jan 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Γ΄ κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289
 12 Jan 2023 Τίτλος: Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου διοργανώνει το 3ο Focus Group (Ομάδα Εστίασης) για την βελτίωση της απασχολησιμότητας
 19 Dec 2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης ωφελουμένων Γ΄κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 14 Dec 2022 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Β΄κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289
 09 Nov 2022 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Β΄κύκλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289
 04 Oct 2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης ωφελουμένων Β΄κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 15 Sep 2022 Ο Δήμος Αλίμου διοργανώνει το 2ο Focus Group (Ομάδα Εστίασης) για την βελτίωση της απασχολησιμότητας
 23 May 2022 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5055289
 19 May 2022 Ο Δήμος Καλλιθέας διοργανώνει το 1ο Focus Group (Ομάδα Εστίασης) για την βελτίωση της απασχολησιμότητας
 28 Apr 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5055289)
 23 Mar 2022 Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289
 18 Feb 2022 Διοργάνωση Ημερίδας από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στις 22/02/2022
 14 Feb 2022 Διοργάνωση Ημερίδας από τον Δήμο Καλλιθέας στις 16/02/2022
 11 Feb 2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 11 Feb 2022 Έναρξη Επιδοτούμενου Προγράμματος Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων
 11 Feb 2022 Διοργάνωση Διαδικτυακής Ημερίδας από τον Δήμο Αλίμου στις 15/02/2022